Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Lees ze goed door, als u een afspraak voor een behandeling bij mij maakt is dat tevens een bevestiging dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • De behandeling is GEEN vervanging van een reguliere behandeling, zorg en medicijnen. Wijs de reguliere geneeskunde nooit van de hand. Heeft u op voorhand klachten dan dient u eerst een arts te hebben bezocht.
 • Sensi-therapie is zeer effectief, maar de behandeling heeft niet in alle gevallen direct gevolgen voor de klachten, het lichaam past zich eerst aan aan de nieuwe behandelde situatie.
 • Alle behandelingen zijn op afspraak. De behandelingen vinden in principe plaats in de praktijk van de behandelaar, mits er andere afspraken zijn gemaakt. Bij afspraken op locatie zal de cliënt rekening moeten houden met bijkomende reiskosten (€ 0,25 per km) en de kosten van de benodigde reistijd.
 • Alles wat in het contact tussen de behandelaar en de cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De behandelaar treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten. Alleen de cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat u zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen.
 • Wanneer de behandelaar de overtuiging heeft om welke reden dan ook de client niet verder te kunnen helpen, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de behandeling afgerond. Andersom, als blijkt dat de client zich onvoldoende gesteund voelt in het behandelproces kan de client te allen tijden de behandelrelatie verbreken. Dit besluit wordt ook tussen beide partijen besproken.
 • Met de cliënt worden prijsafspraken gemaakt. In de regel is dit een vaste prijsafspraak op basis van een uurtarief. 
 • Een behandelsessie kan tot maximaal 24 uur tevoren afgezegd worden; bij latere afzegging wordt het honorarium in rekening gebracht.
 • De cliënt begrijpt dat de behandeling de intentie heeft om ontspanning te bereiken, communicatie tot stand te brengen binnen het lichaam en me eventueel bewust te maken van energetische of emotionele blokkades die voor pijn of ongemak kunnen zorgen.  
 • De cliënt begrijpt dat de behandeling niet bedreigend is, veilig en objectief en dat het de innerlijke wijsheid en intelligentie aanspreekt teneinde balans te (her)vinden in het lichaam en geest systeem.
 • De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.
 • De cliënt begrijpt dat alle informatie die vanuit de behandeling naar voren komt volledig vertrouwelijk wordt behandeld en dat er niets van deze behandeling openbaar wordt gemaakt zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.